Promócie prvých absolventov bakalárskeho štúdia
Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave 10. júla 2008

img_4986 img_4998 img_5000 img_5002 img_5005 img_5006
img_5007 img_5009 img_5011 img_5012 img_5015 img_5016
img_5017 img_5018 img_5019 img_5020 img_5021 img_5022
img_5033 img_5038 img_5049 img_5050 img_5052 img_5069
img_5070 img_5071 img_5072 img_5075 img_5076 img_5077
img_5078 img_5079 img_5080 img_5081 img_5082 img_5083
img_5084 img_5085 img_5086 img_5087 img_5088 img_5090
img_5091 img_5092 img_5096 img_5097 img_5098 img_5100
img_5101 img_5103 img_5105 img_5106 img_5108 img_5109
img_5110 img_5111 img_5112 img_5113 img_5115 img_5116
img_5119 img_5120 ABSOLVENTI PREH¥AD

© Teddy PASTERNÁK 2008
Mail:
teodor@pasternak.sk
Telefón: 0911 - 777 207
www.topsi.sk