Promócie prvých absolventov bakalárskeho štúdia
Katedry žurnalistiky FiF UK
v Bratislave 10. júla 2008

img_5023 img_5024 img_5025 img_5026 img_5027 img_5028
img_5029 img_5030 img_5032 img_5034 img_5035
img_5037 img_5040 img_5041 img_5043 img_5046 img_5048
img_5050 img_5051 img_5053 img_5054 img_5056 img_5057
img_5058 img_5059 img_5060 img_5061 img_5062 img_5063
CEREMONIÁL PREHĽAD

© Teddy PASTERNÁK 2008
Mail:
teodor@pasternak.sk
Telefón: 0911 - 777 207
www.topsi.sk