BAKALÁRSKE PROMÓCIE ABSOLVENTOV KATEDRY ŽURNALISTIKY FiF UK V BRATISLAVE 15. JÚLA 2009
bc09_84
Predchádzajúca fotografia Zoznam fotografií

Foto: © Teddy PASTERNÁK 2009