ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE A VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ K 20. VÝROČIU NOVEMBRA ´89 NA KATEDRE ŽURNALISTIKY FiF UK V BRATISLAVE 16. 11. 2009
photo_01 photo_02 photo_03 photo_04 photo_05
photo_06 photo_07 photo_08 photo_09 photo_10
photo_11 photo_12 photo_13 photo_14 photo_15
photo_16 photo_17 photo_18 photo_19 photo_20
photo_21 photo_22 photo_23 photo_24 photo_25
photo_26 photo_27 photo_28 photo_29 photo_30
photo_31 photo_32 photo_33 photo_34 photo_35
photo_36 photo_37 photo_38 photo_39 photo_40
PREHĽAD

© Teddy PASTERNÁK 2009
Mail: teodor@pasternak.sk
Telefón: 0911 - 777 207
www.topsi.sk