LETNÁ ŠKOLA ŽURNALISTIKY PRE KRAJANOV
10. - 14. AUGUSTA 2009
BESEDA SO SLAVOM KALNÝM
lsz09001 lsz09002 lsz09003 lsz09004 lsz09005
lsz09006 lsz09007 lsz09008 lsz09009 lsz09010
lsz09011        
         
NÁVŠTEVA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA lsz09012 lsz09013 lsz09014 lsz09015
lsz09016 lsz09017 lsz09018 lsz09019 lsz09020
lsz09021 lsz09022 lsz09023 lsz09024 lsz09025
lsz09026 lsz09027 lsz09028 lsz09029 lsz09030
         
BESEDA S DUŠANOM LECHNEROM V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI
lsz09031 lsz09032 lsz09033 lsz09034 lsz09035
lsz09036 lsz09037 lsz09038 lsz09039 lsz09040
lsz09041 lsz09042 lsz09043 lsz09044 lsz09045
lsz09046 lsz09047 lsz09048 lsz09049 lsz09050
lsz09051 lsz09052 lsz09053 lsz09054  
         
MODRA:
SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ MAJOLIKA,
HROB ĽUDOVÍTA ŠTÚRA A MÚZEUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
lsz09055
lsz09056 lsz09057 lsz09058 lsz09059 lsz09060
lsz09061 lsz09062 lsz09063 lsz09064 lsz09065
lsz09066 lsz09067 lsz09068 lsz09069 lsz09070
lsz09071 lsz09072 lsz09073 lsz09074 lsz09075
lsz09076 lsz09077 lsz09078 lsz09079 lsz09080
lsz09081 lsz09082 lsz09083 lsz09084 lsz09085
lsz09086 lsz09087 lsz09088 lsz09089 lsz09090
lsz09091 lsz09092 lsz09093 lsz09094 lsz09095
lsz09096 lsz09097 lsz09098 lsz09099 lsz09100
lsz09101 lsz09102 lsz09103 lsz09104 lsz09105
lsz09106 lsz09107 lsz09108 lsz09109 lsz09110
lsz09111 lsz09112 lsz09113 lsz09114 lsz09115
lsz09116 lsz09117 lsz09118 lsz09119 lsz09120
lsz09121 lsz09122 lsz09123 lsz09124 lsz09125
lsz09126 lsz09127 lsz09128 lsz09129 lsz09130
lsz09131 lsz09132      
         
EXKURZIA V TLAČOVEJ AGENTÚRE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
S JEJ GENERÁLNYM RIADITEĽOM JAROSLAVOM REZNÍKOM
A JEHO PREDCHODCOM PETROM NEDAVAŠKOM
lsz09133 lsz09134 lsz09135
lsz09136 lsz09137 lsz09138 lsz09139 lsz09140
lsz09141 lsz09142 lsz09143 lsz09144 lsz09145
lsz09146 lsz09147 lsz09148 lsz09149 lsz09150
lsz09151 lsz09152 lsz09153 lsz09154 lsz09155
lsz09156 lsz09157 lsz09158 lsz09159 lsz09160
lsz09161 lsz09162 lsz09163 lsz09164 lsz09165
lsz09166 lsz09167      
         
VYHODNOTENIE LETNEJ ŠKOLY ŽURNALISTIKY
PRE KRAJANOV 2009 A ODOVZDANIE OSVEDČENÍ
lsz09168 lsz09169 lsz09170
lsz09171 lsz09172 lsz09173 lsz09174 lsz09175
lsz09176 lsz09177 lsz09178 lsz09179 lsz09180
lsz09181 lsz09182 lsz09183 lsz09184 lsz09185
lsz09186 lsz09187 lsz09188 lsz09189 lsz09190
lsz09191 lsz09192 lsz09193 lsz09194 lsz09195
lsz09196 STIAHNUŤ
FOTKY AKO POWERPOINTOVÚ PREZENTÁCIU
STIAHNUŤ
ČASOPIS
NAŠA TVORBA
VO FORMÁTE PDF
PREHĽAD

© Teddy PASTERNÁK 2009
Mail: teodor@pasternak.sk
Telefón: 09011 - 777 207
www.topsi.sk