Fotografie z konferencie
PERSPEKTÍVA Z RETROSPEKTÍVY,
zorganizovanej 29. novembra 2007 pri príležitosti
55. výročia vzniku
Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave.

Kliknutím na fotografiu sa záber zväčší.


       PREHĽAD

© Teddy PASTERNÁK 2007
Telefón: 0911 - 777 207
mail:
topsi@topsi.sk
www.topsi.sk